Kdo jsme?

Mediv z.s. je nezisková organizace věnující se komunikačním dovednostem a řešení sporů.

m
Sledujte nás
Facilitativní mediace
1. víkend
2. víkend
3 víkend

Facilitativní mediace

Volný
Instruktor:
Kategorie:
Recenze:

O kurzu

Cílem výuky Facilitativní mediace je připravit studenty na práci budoucích mediátorů.

V kurzu se zaměřímě jak na teoretické znalosti, tak prohloubení komunikačních dovedností.

Cílem je účastníky připravit tak, aby byli schopni absolvovat příslušnou zkoušku a stát se zapsanými mediátory.

 

Syllabus

1. víkend

1. Typy řešení sporů 2. Hlavní metody alternativního řešení sporů (ADR) 3. Základní principy mediace 4. Dovednosti a kompetence mediátora 5. Fáze mediace 6. Etika mediace 7. Verbální a neverbální komunikace 8. Role kulturních rozdílů při vedení mediace 9. Historie mediace 10. Právní úprava mediace

2. víkend

11. Specifika mediace v rodinných záležitostech 12. Mediace v obchodních případech 13. Mediace ve věcech mezinárodního práva veřejného 14. Mediace v přeshraničních případech sporů v rámci rodiny a v případě únosu dítěte 15. Doložka o mediaci a dohoda o mediaci 16. BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) a WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement) jako nástroje v mediaci A praktická část

3 víkend

17. Úloha právníků v mediaci a výběr mediátora 18. Doporučení mediace ze strany soudů, advokátů, institucí a jiných subjektů A praktická část

You don't have permission to register