Kdo jsme?

Mediv z.s. je nezisková organizace věnující se komunikačním dovednostem a řešení sporů.

m
Sledujte nás
 

O nás

Mediv z.s. byl založen za účelem zvyšování povědomí a kvality komunikačních, respektive vyjednávacích dovedností. Nadto jeho cílem je také rozšiřovat povědomí o praxi mimosoudních řešení sporů, jako je zejména mediace a konciliace.

Předmětem naší činnosti je zvyšování tzv. „soft skills“, tedy dovedností, které běžně užíváme v našem životě a neuvědomuje si, jak blízko jsou k samotnému vyjednávání, případně kdy o samotné vyjednávání již jde. Dále se zabýváme rozvojem vzdělanosti v dané oblasti, tj. v oblasti vyjednávání a mediace.

K těmto metodám řešení sporů neoddělitelně patří schopnosti efektivní komunikace ve formě technik jako je přerámování, parafráze, zobecňování, či zrcadlení, stejně jako stanovení a rozlišení pozic a zájmů a v neposlední řeše aktivního naslouchání.

You don't have permission to register