Kdo jsme?

Mediv z.s. je nezisková organizace věnující se komunikačním dovednostem a řešení sporů.

m
Sledujte nás

Bioetická mediace – posunuto

update (15. 4. 2020) : Díky pandemické situaci, byla konference posunuta na rok 2021. Bližší informace budou oznámeny.

Bioetická mediace je specifický obor, který se věnuje etickému poradentství. Naše mediátorka, Diana Ježková, je certifikovaná etická poradkyně a věnuje se oblasti smírného řešení problémových situací i v této oblasti.

Spolek Mediv z.s. podporuje spolupořádání 1. mezinárodní konferenci o etickém poradenství, která se koná pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc.

Hlavním cílem konference je přispět k rozvoji etického poradenství v České republice. Tato oblast péče, která je dnes stále ve svém rozvoji, se stává důležitým aspektem fungování nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, kde se řeší zejména eticky komplikované situace související s každodenní péčí o pacienty. Nejčastější témata jsou: otázka kolem dalšího pokračování péče, dříve vyslovená přání pacienta, nesoulad ohledně péče uvnitř zdravotnického týmu nebo v rodině, ekonomika a péče o pacienty, pochybnosti o eutanázii a podobně. Dalším úkolem etického poradenství v nemocnici je zvyšování citlivosti personálu nemocnice na možné etické problémy a tvorba doporučených postupů, které mají pravděpodobnost vzniku etického problému snižovat. Etické poradenství je v zahraničí standardně fungující a rozvíjející se služba.

Konference je složena ze série přednášek a otevřených diskuzních panelů. Cílem programu je ukázat odborné veřejnosti, studentům a dalším návštěvníkům konference, co vše se v rámci etického poradentství řeší a jak může přispět ke správné a zdravé kultuře na pracovišti a mezi pacientem a lékařem, či jinou ošetřující osobou.

V případě zájmu sdílíme odkaz na oficiální stránky konference, kde je zveřejněn i podrobný program a registrační formulář.

 

Oficiální pozvánku s krátkým popisem co Vás bude čekat najdete i v časopise mediků TEMPUS MEDICORUM, březen 2020, na str. 23, který je volně ke stažení na tomto odkazu, nebo v obrázku pod tímto příspěvkem.

 

Štítky:
Diana Lokajíčková
jezkova@mediv.cz

Diana Lokajíčková je mediátorka a advokátní koncipientka. Jejím hlavním zájmem je finanční právo, insolvenční právo a smluvní právo, kterému se věnuje na své aktuální pozici v advokátní kanceláři Constelius s.r.o.

Bez komentářů

Okomentovat
You don't have permission to register