Kdo jsme?

Mediv z.s. je nezisková organizace věnující se komunikačním dovednostem a řešení sporů.

m
Sledujte nás

Online mediace

Rok 2020 byl velmi specifický a to zejména díky pandemické situaci, která nás provázela celým tímto rokem. Řada z nás se tak musela přizpůsobit a najít cesty, jak ve svých činnostech pokračovat a neztratit se v této nejisté době plné opatření. Vliv to mělo samozřejmě i na prostředí mediace. Mediace tak dostala nový kabát a přesunula se do online prostoru.

To mělo vliv i na naší činnost. Plánovaná přednáška pro HR asistenty/ tky a 1. mezinárodní konference o etickém poradentství v Praze byla odsunuta na další rok a podpořili jsme vzdělávání studentů online a šíření mediace v online prostření. Náš cíl bylo přispět k rozvoji a šíření mediace zejména mezi mladou populací, kdy jsme zejména zaměřili naši přednáškovou činnost na přiblížení podmínek a možností mediace online. Zdůraznili jsme, že i v online prostředí lze nalézt nástroje, jak využít všechny mediační výhody.

Přibližme si tedy i tady, jak taková mediace probíhá.

Online mediace je forma, která se využívá zejména u rodinných mediací, kdy každý z partnerů žije v jiné lokalitě, velmi často i jiné zemi. Může být také velmi užitečná pro obchodní spory, kdy jsou obchodní partneři na míle vzdáleni, nebo kdykoliv kdy strany dělí větší vzdálenost a hledání společného termínu a místa, kde se sejít, nemusí být efektivní. Online mediace tak nabízí možnost, jak situaci vyřešit smírnou cestu a využít u toho všechny výhody mediace a zároveň dojít k dohodě rychle a efektivně.

Proces mediace zůstává stejný. Setkání začíná informativním sdělením mediátora adresovaného všem stranám, jehož účelem je vysvětlení průběhu řízení. Zde půjde také o vysvětlení specifik v rámci online setkání. Každé straně vysvětlím nejdříve, jak se připojit v úvodním mailu a následně v domluvený termín úvodní online bezplatné schůzky si projdeme možnosti aplikace. Samotná mediace tak začíná v rámci druhé schůzky, kdy už jsou všechny strany seznámeny s novým prostředím a mohou se tak v něm cítit komfortně.

Poté jsou smluvní strany vyzvány k popsání své verze situace, jak ji vidí, jak se v ní cítí. Zájmy a pohledy stran jsou analyzovány v rámci několika on-line sezeních, zpravidla dvou až tří a jsou projednávány různé možnosti řešení konfliktu. I v online prostředí můžu jako mediátor oslovovat strany společně nebo jednotlivě, tzn. sejít se s nimi online s každým zvlášť nebo společně. Velmi užitečné je, že aplikace umožňuje rozdělovat jednání v průběhu samotné mediace, kdy jedna strana zůstane s mediátorem a druhá počká v tzv. „čekárně“ a promyslí si, co se mnou bude chtít ona sama probrat.

Pokud je mediace úspěšná a dojde k dohodě stran, vypracuji se stranami společně mediační dohodu. V této fázi nejčastěji používám sdílenou plochu, kde společně upravujeme podobu závěrečné dohody, která je následně předložena stranám k akceptaci.

Mediace online je tak plnohodnotným způsobem, jak situaci vyřešit z pohodlí Vašeho domova, kanceláře, nebo jiného místa, kde se budete cítit příjemně a budete mít prostor pro to se věnovat Vaši situaci.

V případě potřeby jsme Vám k dispozici a budeme se těšit snad v brzké době na viděnou.

Štítky:
Diana Lokajíčková
jezkova@mediv.cz

Diana Lokajíčková je mediátorka a advokátní koncipientka. Jejím hlavním zájmem je finanční právo, insolvenční právo a smluvní právo, kterému se věnuje na své aktuální pozici v advokátní kanceláři Constelius s.r.o.

Bez komentářů

Okomentovat
You don't have permission to register