Kdo jsme?

Mediv z.s. je nezisková organizace věnující se komunikačním dovednostem a řešení sporů.

m
Sledujte nás

Bioetická mediace

 

Bioetická mediace je specifický obor, který se věnuje etickému poradentství. Naše mediátorka, Diana Ježková, je certifikovaná etická poradkyně a věnuje se oblasti smírného řešení problémových situací i v této oblasti.

Spolek Mediv z.s. podporuje spolupořádání 1. mezinárodní konferenci o etickém poradenství, která se koná pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc.

Hlavním cílem konference je přispět k rozvoji etického poradenství v České republice. Tato oblast péče, která je dnes stále ve svém rozvoji, se stává důležitým aspektem fungování nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, kde se řeší zejména eticky komplikované situace související s každodenní péčí o pacienty. Nejčastější témata jsou: otázka kolem dalšího pokračování péče, dříve vyslovená přání pacienta, nesoulad ohledně péče uvnitř zdravotnického týmu nebo v rodině, ekonomika a péče o pacienty, pochybnosti o eutanázii a podobně. Dalším úkolem etického poradenství v nemocnici je zvyšování citlivosti personálu nemocnice na možné etické problémy a tvorba doporučených postupů, které mají pravděpodobnost vzniku etického problému snižovat. Etické poradenství je v zahraničí standardně fungující a rozvíjející se služba.

Konference je složena ze série přednášek a otevřených diskuzních panelů. Cílem programu je ukázat odborné veřejnosti, studentům a dalším návštěvníkům konference, co vše se v rámci etického poradentství řeší a jak může přispět ke správné a zdravé kultuře na pracovišti a mezi pacientem a lékařem, či jinou ošetřující osobou.

V případě zájmu sdílíme odkaz na oficiální stránky konference, kde je zveřejněn i podrobný program a registrační formulář.

 

Oficiální pozvánku s krátkým popisem co Vás bude čekat najdete i v časopise mediků TEMPUS MEDICORUM, březen 2020, na str. 23, který je volně ke stažení na tomto odkazu, nebo v obrázku pod tímto příspěvkem.

 

Štítky:
Diana Ježková
jezkova@mediv.cz

Diana Jezkova je studentka pátého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jejím hlavním zájmem je finanční právo a smluvní právo, kterému se věnuje na své aktuální pozici v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o.. Vedle toho se věnuje mediaci a negociaci.

Bez komentářů

Okomentovat
You don't have permission to register