Kdo jsme?

Mediv z.s. je nezisková organizace věnující se komunikačním dovednostem a řešení sporů.

m
Sledujte nás

Interkulturní mediace

Mediace, jako alternativní způsob řešení sporů, má i s ohledem na svůj vývoj mnoho směrů. Je vhodná pro téměř jakýkoliv spor a s tím souvisí i její jisté odchylnosti, respektive specifika. Jednou takovou specifickou oblastí je i Interkulturní mediace.

Interkulturní mediace, je více orientována na komunitu, občany, menšiny. Jedná se o velmi specifickou oblast mediace, která vznikla na základě potřeby dorozumět se s lidmi z jiného jazykového a kulturního prostředí. Je tak dnes nástrojem komunikace a integrace, ale jen u této funkce nezůstala a logicky se dále pojí i s řešením konfliktů s kulturním faktorem. Řešením těchto konfliktů, kdy velmi často dochází k problémům díky rozdílnosti, přehlížení specifických potřeb a nedostatečné diferencovanosti, je mediace ideální pomocník k urovnání sporů, problémů.

Více o tomto tématu se můžete dozvědět na tomto odkazu.

Diana Ježková
jezkova@mediv.cz

Diana Jezkova je studentka pátého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jejím hlavním zájmem je finanční právo a smluvní právo, kterému se věnuje na své aktuální pozici v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o.. Vedle toho se věnuje mediaci a negociaci.

Bez komentářů

Okomentovat
You don't have permission to register